LOADING...

TIN TỨC

10Th8

NHÀ THÔNG MINH TRONG THỜI ĐẠI 4.0

by KN Tech

Xuất hiện trên thị trường Việt Nam hơn 7 năm trước, nhưng nhà thông minh ACIS chỉ mới trở nên quen thuộc trong vài năm gần đây. Tại các khu đô thị ở khu vực Miền Nam nhìu công trình nhà thông minh đã

Read More